Quanta is een praktijk met samenwerkende vrijgevestigde therapeuten, opgericht in 2004. Door samen te werken onder één naam is de herkenbaarheid zo goed mogelijk. Onze praktijk werkt nauw samen met de verschillende huisartsen en instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg in de regio. Bij onze praktijk vindt u een persoonlijk hulpaanbod, gericht op uw hulpvraag.
Na aanmelding wordt met u in kaart gebracht wat u van ons verwacht waarna onderzoek en/of behandeling gestart kan worden.

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de Basisverzekering en wij hebben contracten met de verschillende zorgverzekeraars. Binnen onze praktijk bieden wij zowel Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.