U kunt zich telefonisch bij ons aanmelden. Op de contactpagina staan onze telefoonnummers. Om in aanmerking te komen voor behandeling heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Tijdens het eerste telefoongesprek voeren wij een triage uit. Triage gaat over het bepalen van de urgentie bij een hulpvraag. Er wordt gekeken naar wat de ernst is, wat prioriteit heeft en hoeveel tijd de zorg rondom deze vraag kost. Triage heeft als doel dat wachttijden zo kort mogelijk blijven en dat een patiënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt bij de juiste hulpverlener.

Elke week worden de aanmeldingen binnen het team besproken. Wij bespreken welke hulpverlener het beste past bij uw zorgvraag. Zolang de zorgvraag bij het zorgaanbod past, proberen wij altijd rekening te houden met een eventuele voorkeur voor behandelaar. Echter, dit lukt niet altijd.

Na het maken van een eerste afspraak wordt er een patiëntdossier aangemaakt. Tijdens de eerste afspraak dient u een wettig identiteitsbewijs met een geldig BSN en uw verzekeringspas aan de behandelaar te tonen.  

In de intake gaan we in op de vraag waarmee u zich aanmeldt, de achtergronden daarvan en uw verwachtingen over de hulp die u zoekt. Na de intake volgen de diagnose en het behandelplan. Nadat het behandelplan met u besproken is, kan de behandeling starten.

Na de intake stelt de behandelaar een brief op voor de verwijzer, met daarin haar bevindingen en behandelplan. Deze brief wordt pas verzonden als u hem gelezen hebt en toestemming voor verzending geeft. Geeft u geen toestemming dan dient u een privacyverklaring in te vullen. De brief wordt dan uitsluitend in uw dossier opgeslagen.

Tijdens de behandeling blijven we kijken naar wat het meest passend is en staan we regelmatig stil bij het verloop van de therapie. Hiervoor maken we gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM). Hiertoe vragen wij u periodiek één of enkele vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten hebben betrekking op uw problematiek, het verloop van de therapie of zijn onderdeel van de diagnostiek. De vragenlijsten worden aangeboden vanuit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van “Incura”. Zowel aan het begin als ook aan het eind van de behandeling wordt u gevraagd om deze vragenlijsten in te vullen. Bij langer durende behandelingen worden de vragenlijsten eens per 3 maanden ingevuld.

In onze praktijk wordt reguliere zorg gecombineerd met e-health van Therapieland. Hierdoor hebt u op elk moment van de dag toegang tot extra informatie, oefeningen en heldere psycho-educatie. Ook kunt u via Therapieland veilig met ons mailen of beeldbellen.

Beeldbellen via Therapieland voldoet aan de AVG.

Indien we communiceren per e-mail en er sprake is van privacygevoelige informatie, maken we gebruik van Zivver (beveiligde mail).

Wij worden door de overheid verplicht een aantal gegevens aan te leveren aan de DIS, een landelijke database waarin de behandelgegevens van cliënten/patiënten in de GGZ worden verzameld. Hoewel de gegevens geanonimiseerd verwerkt zouden worden, is daar recent de nodige twijfel over ontstaan. U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen aanlevering van uw gegevens door het invullen van een Privacyverklaring.