Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) voor GGZ ingevoerd. Zie hier voor meer informatie over het ZPM

Op deze pagina vindt u informatie over vergoedingen door zorgverzekeraars, hoe het is geregeld als een hulpverlener geen contract heeft met uw verzekeraar, behandelingen van onverzekerde zorg (OVP), Zelfbetalers (niet basispakket-zorg) en informatie over wegblijf-tarief (no-show).

Als uw zorgverzekeraar een contract heeft met uw behandelaar, wordt de behandeling vergoed en de rekening wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. U moet er wel rekening mee houden dat u het jaarlijks vastgestelde “eigen risico”, wat in de meeste gevallen 385 euro is, zelf betaald. Raadpleeg uw polis over de hoogte van uw eigen risico.

Klik hier voor informatie over contracten per hulpverlener.

GEEN CONTRACT MET DE ZORGVERZEKERAAR

Als de behandelaar geen contract met de zorgverzekeraar heeft, dan vergoedt de zorgverzekeraar ongeveer 60-80% van de behandeling (klik hier voor meer informatie). Het gedeelte dat de zorgverzekeraar niet uitbetaald nemen wij gedeeltelijk voor onze rekening. De tarieven van de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) worden jaarlijks door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) bepaald. Wij hebben dus geen vrije tarieven.

In de meeste gevallen kunnen wij rechtstreeks de nota bij de zorgverzekeraar indienen. In enkele gevallen ontvangt u zelf de nota en dient u deze in te dienen bij de zorgverzekeraar. Zodra de zorgverzekeraar heeft uitbetaald (uiterlijke betalingstermijn is 6 weken), betaalt u aan de behandelaar het bedrag dat u van de zorgverzekeraar ontvangt. Houdt er rekening mee dat de zorgverzekeraar het jaarlijks vastgestelde “eigen risico” (in de meeste gevallen 385 euro) dat nog open staat in mindering brengt. Deze kosten dient u wel aan uw behandelaar te betalen. U dient er rekening mee te houden dat u te aller tijden eindverantwoordelijk bent voor de betaling aan uw behandelaar, ook als de zorgverzekeraar niet wil vergoeden. Wij hebben het tarief voor niet gecontracteerde zorg vastgesteld op 90% van het NZa tarief. Extra informatie over de vergoeding door uw zorgverzekeraar vindt u hier.

Zelf betalen of niet verzekerd

Wilt u weten wat uw behandeling kost als u niet verzekerd bent of wilt u zelf betalen? Het is in Nederland wettelijk verplicht alle psychotherapeutische hulp via het ZPM te registreren en declareren. Op de site van De Nederlandse Zorgautoriteit kunt u meer lezen over vergoedingen en tarieven: NZA. Meer uitleg hierover kunt u verder lezen op deze pagina bij “tarieven per beroepsgroep/behandelaar”.

Tarief vergoedingen

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) voor de GGZ ingevoerd. Een nieuwe manier van bekostigen: de inhoud wordt gevormd door de zorgvraagtypering. Lees hier de folder.

Op het overzicht van de zorgverzekeraar staat precies wanneer, hoe lang en door wie u behandeld bent. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In Psychologenpraktijk Quanta zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek speelt;
  • Consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel de problematiek hanteerbaar te maken;
  • Intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor de behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
  • Reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en hoe lang een consult duurt. 
Tarieven per beroepsgroep/ behandelaar

Meer informatie kunt u lezen op www.lvvp.info onder het kopje info cliënten. Op de site van De Nederlandse Zorgautoriteit kunt u meer lezen over vergoedingen en tarieven: NZA.

Onverzekerde zorg

De volgende diagnoses worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraar en dient u daarom zelf te betalen. Tarief bedraagt 131,82 euro per 60 minuten (consult 45 minuten en 15 minuten indirecte tijd). Hieronder vallen o.a.:

  • Psychoanalyse
  • Relatietherapie, behalve als deze plaatsvindt in het kader van de behandeling van een andere aandoening, zoals een depressie of angststoornis.
  • Aanpassingsstoornissen zoals een burn-out
  • Werk-gerelateerde problemen
  • Ouder-kind interactie problemen.
  • Geen vermoeden van een DSM-V stoornis

Tarieven Zorg Prestatie Model (ZPM) uitleg.

De gesprekken worden binnen het nieuwe ZPM als diagnostiek of als behandeling in rekening gebracht. De eerste gesprekken tijdens de intakefase, vallen onder het diagnostiek-tarief. De verdere gesprekken onder het behandelingstarief. Ook wordt onderscheid gemaakt op basis van tijd. Er zijn tarieven voor: vanaf 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en vanaf 120 minuten.

De tarieven die Franciene Ramakers in rekening brengt horen bij de setting ambulant, vrijgevestigd met een kwaliteitsstatuut, behandelaar Psychotherapeut BIG geregistreerd.

De tarieven die Loly Krielaars in rekening brengt horen bij de setting ambulant, vrijgevestigd met een kwaliteitsstatuut, behandelaar GZ-psycholoog BIG geregistreerd.

De tarieven die Marianne Bulinga in rekening brengt horen bij de setting ambulant, vrijgevestigd met een kwaliteitsstatuut, behandelaar GZ-psycholoog BIG geregistreerd.

De tijd die voor u in de agenda is gepland is de tijd die in rekening wordt gebracht. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter geduurd heeft. Als het verschil tussen de werkelijke en de ingeplande tijd groter is dan 15 minuten (zowel meer als minder), wordt dat wel in de agenda aangepast.  Dit geldt voor alle geplande contacten: zowel gesprekken op de praktijk als (beeld)bellen en/of online chat.

De indirecte tijd (zoals schrijven van behandelplan, brief aan een huisarts of verslaglegging na een gesprek) die nodig is voor de hele behandeling, is in dit nieuwe zorgstelsel verrekend in het tarief. Dit staat niet apart op de rekening. Reistijd bij huisbezoek en overleg met een andere zorgverlener waar u ook gelijktijdig in behandeling bent (en wat vooraf met u is besproken) hebben een eigen tarief.

U kunt zelf de tarieven opzoeken in de tarievenzoeker van de NZa, De Nederlandse zorgautoriteit.

Omzetplafonds

Met ingang van 2012 gelden er bij enkele zorgverzekeraars ‘omzet plafonds’. Dit kan betekenen dat u bij aanmelding te horen krijgt dat het beschikbare budget van de zorgverzekeraar reeds is verbruikt door de betreffende behandelaar bij psychologenpraktijk Quanta. Wij zijn dan genoodzaakt om u door te verwijzen omdat u van uw zorgverzekeraar geen zorg meer mag afnemen bij deze praktijk.