Het doel van deze therapie is je te helpen je schema’s op te sporen en te leren beseffen hoe de schema’s zijn ontstaan. Jouw therapeut zal je helpen om tot het besef te komen dat hoe jij vroeger behandeld bent niet komt doordat er iets mis met je was, maar omdat er niet aan jouw basisbehoeftes voldaan kon worden. Met jouw therapeut zal je inzicht krijgen in hoe de schema’s in stand worden gehouden. Je zult in de therapie de omstandigheden die tot het ontstaan van de schema’s hebben geleid moeten gaan verwerken. Dat is waarschijnlijk een ingrijpend proces, omdat het vaak om verdrietige, pijnlijke, of zelfs traumatische gebeurtenissen gaat. Jouw therapeut zal jou helpen onder ogen zien welke basisbehoeften zijn gefrustreerd en hoe het eigenlijk had moeten gaan. Vervolgens zal de therapeut jou leren hoe je in het volwassen leven beter voor jezelf kan zorgen en anderen toestaan om voor je te zorgen. Zo doorbreek je het patroon wat in jouw jeugd is ontstaan. En zo kom je van de negatieve schema’s af.