Openingstijden en aanwezigheid

Regelmatig zijn er meer aanmeldingen dan plek. Dit leidt tot wachttijden. Wij proberen de wachttijd niet teveel te laten oplopen. Zodra de wachtlijst van een hulpverlener vol is, zal dit hieronder vermeld worden als “VOL”. Dit betekend dat u zich niet meer kunt aanmelden bij deze hulpverlener.

Tijdens het eerste telefoongesprek voeren wij een triage uit. Triage gaat over het bepalen van de urgentie bij een hulpvraag. Er wordt gekeken naar wat de ernst is, wat prioriteit heeft en hoeveel tijd de zorg rondom deze vraag kost. Triage heeft als doel dat wachttijden zo kort mogelijk blijven en dat een patiënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt bij de juiste hulpverlener.

Belangrijk om te weten:
Elke week worden de aanmeldingen binnen het team besproken. Wij bespreken welke hulpverlener het beste past bij uw zorgvraag. U wordt door de betreffende hulpverlener terug gebeld voor het maken van een afspraak.

Franciene Ramakers
Gespecialiseerde-GGZ / Psychotherapeut / Praktijkhouder
Werkt op maandag, woensdag en vrijdag van 9:00 tot 16:00u

Telefonisch spreekuur woensdag tussen 12.00 – 12.30u.

Loly Krielaars
Generalistische Basis-GGZ /GZ-psycholoog/ EMDR specialist
Werkt op dinsdag, woensdag en donderdag van 8:00 tot 15:00u

Telefonisch spreekuur dinsdag t/m donderdag tussen 12.00 – 12.30u.

Marianne Bulinga
Generalistische Basis-GGZ / GZ-psycholoog / EMDR therapeut
Werkt op maandag en vrijdag van 8.00-17.00u

Telefonisch spreekuur maandag tussen 13.00 – 13.30u.

Wachttijden per hulpverlener

ZODRA AANMELDEN WEER MOGELIJK IS, WORDT HET HIERONDER AANGEGEVEN.

Franciene Ramakers
WEGENS ZIEKTE AFWEZIG VOOR ONBEPAALDE TIJD
AANMELDEN NIET MOGELIJK

Loly Krielaars
Wachttijd GB-GGZ face to face (20-9-2023).
Wachttijd 30 dagen (20-9-2023)
Wachtlijst is open, aanmelden mogelijk
Geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Marianne Bulinga
Wachttijd Marianne GB-GGZ face 2 face (praktijk) (20-9-2023)
Wachttijd Marianne GB-GGZ online (20-9-2023)
Wachttijd 30 dagen (20-9-2023)
Wachtlijst is open, aanmelden is mogelijk
Geen wachttijd tussen intake en behandeling.
Wachttijd Marianne GB-GGZ online 2 weken.

Mw. Bulinga heeft geen aanbod voor CZ verzekerden.

Bemiddeling wachttijd

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treek-normen).

U kunt de bemiddelaar ook benaderen om te bekijken of er extra budget vrijgemaakt kan worden als een hulpverlener het zorg-plafond bereikt heeft. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Contact gegevens

Psychologen Praktijk Quanta
Leunweg 4
5221BC Engelen
Routebeschrijving

Gespecialiseerde GGZ: Mw. drs. F. Ramakers (G-GGZ)
06 – 26 02 80 36 (tot medio september niet bereikbaar)
f.ramakers@ppquanta.eu

Basis-GGZ: Mw. drs. L. Krielaars (GB-GGZ)
06 – 42 36 92 35
krielaars@ppquanta.nl

Basis-GGZ: Mw. drs. M. Bulinga (GB-GGZ)
06 – 28 44 89 51
m.bulinga@ppquanta.nl

Wij maken geen gebruik van Whatsapp!

Afwezigheid per hulpverlener

Tijdens de kerstperiode is er geen vervangen. U kunt de huisarts raadplegen.

Franciene Ramakers
AFWEZIG VOOR ONBEPAALDE TIJD

Loly Krielaars
Vakantie: nog nader te bepalen

Marianne Bulinga
Vakantie: nog nader te bepalen

Waarneming: Tijdens vakantie of ziekte wordt de waarneming onderling geregeld. Buiten openingstijden kunt u een bericht inspreken.

In geval van nood dient u contact op te nemen met u huisarts of de huisartspost. Als u anoniem met iemand wilt praten dan kunt u ook 24 uur per dag de volgende nummers bellen: de luisterlijn 0900-0767 of Zelfmoordpreventie 113 (0800-0113).