Lidmaatschappen

De psychologen zijn aangsloten bij de volgende beroepsverenigingen:

Wet- en regelgeving

Meer informatie omtrent wet- en regelgeving van de praktijk.

AVG website

Meer informatie AVG website.

Klachtenregeling

Als toetssteen voor ons professioneel handelen geldt de beroepscode van het NIP. Heeft u een klacht over een eerstelijnspsycholoog, bespreek die dan eerst met hem of haar. Als dat niet kan of u komt er samen niet uit, neem dan voor informatie contact op met het LVVP.