Eye Movement desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therpaie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld, geweldincident of een paniekaanval. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen, Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Met spreekt meestal van een “posttraumatische stress-stoornis”. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere getraumatiseerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.