Ik ben afgestudeerd in de klinische gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Daarna heb ik de postdoctorale opleidingen Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Acceptance en Commitment Therapie (ACT), Dialectische Gedragstherapie (DGT), EMDR en de opleiding tot Gezondheidszorg psycholoog gevolgd.

Bovenstaande houdt in dat ik een breed scala aan klachten en problemen kan behandelen vanuit verschillende invalshoeken.

Als aanleiding voor problemen zie ik vaak dat door veranderde omstandigheden of een combinatie van gebeurtenissen men kan vastlopen en klachten kan ontwikkelen. Als deze klachten langer voortduren kan iemand het gevoel hebben de controle te verliezen. Samen brengen we de omstandigheden, reacties en gedrag in kaart en kijken we wat nodig is om de klachten te kunnen verminderen. De aard van de behandeling laten we afhangen van wat nodig en wenselijk is om een behandeling te geven die precies op maat is. Het doel is dat de cliënt zelf de grip weer op zijn leven krijgt en zoveel mogelijk klachtenvrij op eigen kracht weer door kan gaan.

Kwaliteitsstatuut