Ik heb mijn opleiding psychologie voltooid aan de Universiteit van Tilburg. Ik heb verschillende postdoctorale RINO opleidingen gevolgd en afgerond. Mijn registraties zijn: registerpsycholoog NIP, Cognitieve gedragstherapeut en Psychotherapeut (BIG-geregistreerd).

Jarenlang heb ik gewerkt in verschillende psychiatrische instellingen en vrijgevestigde GGZ praktijken. Sinds 2005 werk ik als zelfstandig gevestigd psycholoog in mijn praktijk aan huis. Samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners in mijn regio vind ik belangrijk. Ik streef naar een hoge zorgkwaliteit en goede afstemming van aanbod op de hulpvraag.

Mijn specialisaties liggen op het gebied van hoogbegaafdheid-, autisme- en persoonlijkheidsproblematiek. Vanuit mijn deskundigheid wordt u een glasheldere spiegel voorgehouden. Er wordt op maat, doelgericht en samen gezocht naar een passende aanpak/ oplossing voor uw probleem. Ik werk eclectisch met schema-gerichte therapie, cognitieve therapie en cliëntgerichte therapie. De therapie kan zowel inzichtgevend als steunend structurerend zijn.

Naast het werk als regiebehandelaar in mijn vrijgevestigde praktijk, ben ik ook visiteur bij de LVVP. en actief betrokken bij actuele ontwikkelingen op het gebied van psychotherapie in Nederland. Ik besteed veel aandacht aan kwaliteitsbeleid en nascholing.

Kwaliteitsgarantie door regelmatige deelname aan wetenschappelijke congressen en symposia, deelname aan intervisie en toetsing, BIG-registratie, Lid van diverse beroepsverenigingen en een GGZ kwaliteitsstatuut.

AGB praktijk: 94056371
AGB persoonlijk: 94007023
BIG: 96619572416
BTW: NL001560034B32

Kwaliteitsstatuut

lvvp