Quanta is een praktijk met samenwerkende vrijgevestigde therapeuten, opgericht in 2004. Door samen te werken onder één naam is de herkenbaarheid zo goed mogelijk. Onze praktijk werkt nauw samen met de verschillende huisartsen en instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg in de regio. Bij onze praktijk vindt u een persoonlijk hulpaanbod, gericht op uw hulpvraag.
Na aanmelding wordt met u in kaart gebracht wat u van ons verwacht waarna onderzoek en/of behandeling gestart kan worden.

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de Basisverzekering en wij hebben contracten met de verschillende zorgverzekeraars. Binnen onze praktijk bieden wij zowel Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

Het Zorgprestatiemodel vanaf 2022

Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Het Zorgprestatiemodel geeft behandelaren minder administratieve lasten en het is transparanter voor cliënten. Op de pagina “vergoedingen” kun je alles lezen over de manier waarop vanaf 1 januari 2022 de kosten worden berekend, hoe deze worden gefactureerd en wat je vergoed krijgt.
Wil je meer weten over wat het Zorgprestatiemodel inhoudt? Klik hier